top of page


קול קורא חדש יפתח להגשות במהלך חודש אוגוסט 2023 


קרן קולנוע גליל הוקמה עבור היוצרים הגליליים ועבור היצירה הקולנועית בגליל. הקמת הקרן היא מהפכה של ממש בתחום הקולנוע בישראל ובתיקון מפת התרבות המאפשרת ליוצרות ויוצרים מהפריפריה לקבל תקציבים להפקת סרטים, להפקות גדולות להגיע לגליל וליצור מקומות עבודה לאנשי מקצוע בתחום הקולנוע, גם למעגל המשני של נותני השירותים (חדרי אירוח, הסעדה, הסעות ועוד...) צוות הקרן שכול כולו תושבי קבע בגליל, ייחלו שנים רבות לרגע שבו תתאפשר הקמת הקרן ולצמיחתו הקולנועית של הגליל. אנחנו רואים בהקמת קרן קולנוע גליל, מהלך מורכב וארוך טווח שיניב קולנוע איכותי בעל קול ייחודי

פרויקט הדגל של קרן קולנוע גליל לשנים 2022-24

אדמה מים אש-01.png

לחץ למעבר אל הפרויקט בהרחבה

 תחומי הפעילות של קרן קולנוע גליל

סיוע ביצירת סרטי סטודנטים לקולנוע

סיוע להפקת סרטים אזוריים בגליל

סיוע ביצירת סרטים של בני-נוער

 סרטים המחברים בני נוער מרחבי הגליל ליצירת סרטים במטרה להוביל שינוי בסביבתם ובקהילות בהם הם חיים

Untitled design (34).png

עם התקבל התקנות החדשות ב-2019 לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום קולנוע המאפשרות סיוע להפקת סרטים אזוריים בגליל, נפתחה בפנינו הזדמנות הסטורית לבצע שינוי מתקן עבור יוצרי והפקות סרטים בגליל

קרן קולנוע גליל היתה הראשונה לקדם פעילות עבור סטודנטים באמצעות כיתות אמן בינלאומיות. זו פעילות ייחודית בנוף הישראלי ויוצאת דופן בעולם

לוגו סרטים אזוריים.png
לוגו סרטי סטודנטים.png

פורום עמיתי קולנוע גליל

שותפות אזורית בין הגופים החזקים הפועלים בתחום קולנוע בגליל 

עמיתי קולנוע.png
  • facebook-square
  • youtube-square

Visit us

Watch us

לוגו מועצה 1-שקוף.png
לוגו מועצה 2-שקוף.png
bottom of page