top of page
galil wide white.png


קרן קולנוע גליל הוקמה עבור היוצרים הגליליים ועבור היצירה הקולנועית בגליל. הקמת הקרן היא מהפכה של ממש בתחום הקולנוע בישראל ובתיקון מפת התרבות המאפשרת ליוצרות ויוצרים מהפריפריה לקבל תקציבים להפקת סרטים, להפקות גדולות להגיע לגליל וליצור מקומות עבודה לאנשי מקצוע בתחום הקולנוע, גם למעגל המשני של נותני השירותים (חדרי אירוח, הסעדה, הסעות ועוד...) צוות הקרן שכול כולו תושבי קבע בגליל, ייחלו שנים רבות לרגע שבו תתאפשר הקמת הקרן ולצמיחתו הקולנועית של הגליל. אנחנו רואים בהקמת קרן קולנוע גליל, מהלך מורכב וארוך טווח שיניב קולנוע איכותי בעל קול ייחודי

קולות קוראים חדשים. הגשה עד 11.11.2022 בשעה 12:00 בצהריים

קול קורא-מועד 2.png
קול קורא 2.png
לוגו פסטיבל עגול שחור-שקוף.png


 חמש בכורות לקרן קולנוע גליל בפסטיבל קולנוע גליל לסרטי הרפתקה
אוקטובר 2021 
 

IRIT 2.jpg

נגד הזרם סרטם של עמר יפמן וחן רותם 2021

Untitled_1.5.1.jpg

חותרות לחיים סרט של ג'ודי הרבשטיין 2021

A011C033_210818_A86T.MOV.01_16_28_16.Still002 (1).jpeg

מהות סרט של קונרד לבק 2021

full-test2.00_03_36_22.Still004.jpg

צ'איאן סרט של משי קופלביץ' 2021

poster op 2.jpg

גישוש סרט של אלון מירום 2021

 תחומי הפעילות של קרן קולנוע גליל

סיוע ביצירת סרטי סטודנטים לקולנוע

סיוע להפקת סרטים אזוריים בגליל

סיוע ביצירת סרטים של בני-נוער

 סרטים המחברים בני נוער מרחבי הגליל ליצירת סרטים במטרה להוביל שינוי בסביבתם ובקהילות בהם הם חיים

Untitled design (34).png

עם התקבל התקנות החדשות ב-2019 לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום קולנוע המאפשרות סיוע להפקת סרטים אזוריים בגליל, נפתחה בפנינו הזדמנות הסטורית לבצע שינוי מתקן עבור יוצרי והפקות סרטים בגליל

קרן קולנוע גליל היתה הראשונה לקדם פעילות עבור סטודנטים באמצעות כיתות אמן בינלאומיות. זו פעילות ייחודית בנוף הישראלי ויוצאת דופן בעולם

לוגו סרטים אזוריים.png
לוגו סרטי סטודנטים.png

פורום עמיתי קולנוע גליל

שותפות אזורית בין הגופים החזקים הפועלים בתחום קולנוע בגליל 

עמיתי קולנוע.png
אינדקס יוצרים.png
  • facebook-square
  • youtube-square

Visit us

Watch us

לוגו מועצה 2-שקוף.png
לוגו מועצה 1-שקוף.png
bottom of page