top of page


קרן קולנוע גליל הוקמה עבור היוצרים הגליליים ועבור היצירה הקולנועית בגליל. הקמת הקרן היא מהפכה של ממש בתחום הקולנוע בישראל ובתיקון מפת התרבות המאפשרת ליוצרות ויוצרים מהפריפריה לקבל תקציבים להפקת סרטים, להפקות גדולות להגיע לגליל וליצור מקומות עבודה לאנשי מקצוע בתחום הקולנוע, גם למעגל המשני של נותני השירותים (חדרי אירוח, הסעדה, הסעות ועוד...) צוות הקרן שכול כולו תושבי קבע בגליל, ייחלו שנים רבות לרגע שבו תתאפשר הקמת הקרן ולצמיחתו הקולנועית של הגליל. אנחנו רואים בהקמת קרן קולנוע גליל, מהלך מורכב וארוך טווח שיניב קולנוע איכותי בעל קול ייחודי


קול קורא חדש נפתח - קריאת הנהלים והכללים נדרשת לפני ההגשה


כלל הסוגות - הצהרת זכויות


כלל הסוגות - תצהיר הגשות קודמות


כללים ונהלים


טופס מקוון להגשה

קול קורא מועד 2 2020 פתוח לכלל הסוגות.png


פרויקט הדגל של הקרן לשנים 2022-2024

שקוף.png

 תחומי הפעילות של קרן קולנוע גליל

שותפות אזורית בין הגופים החזקים הפועלים בתחום קולנוע בגליל 

פורום עמיתי קולנוע גליל

Untitled design (34).png
עמיתי קולנוע.png

 סרטים המחברים בני נוער מרחבי הגליל ליצירת סרטים במטרה להוביל שינוי בסביבתם ובקהילות בהם הם חיים

סיוע ביצירת סרטים של בני-נוער

עם התקבל התקנות החדשות ב-2019 לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום קולנוע המאפשרות סיוע להפקת סרטים אזוריים בגליל, נפתחה בפנינו הזדמנות הסטורית לבצע שינוי מתקן עבור יוצרי והפקות סרטים בגליל

לוגו סרטים אזוריים.png

סיוע להפקת סרטים אזוריים בגליל

קרן קולנוע גליל היתה הראשונה לקדם פעילות עבור סטודנטים באמצעות כיתות אמן בינלאומיות. זו פעילות ייחודית בנוף הישראלי ויוצאת דופן בעולם

לוגו סרטי סטודנטים.png

סיוע ביצירת סרטי סטודנטים לקולנוע

bottom of page