סרטי בני-נוער בגליל

 סרטים המחברים בני נוער מרחבי הגליל ליצירת סרטים במטרה להוביל שינוי בסביבתם ובקהילות בהם הם חיים

\

הקרן פועלת עבור בני נוער בגליל מאז 2012

© 2023 by Electric Films. Proudly created with Wix.com