סיוע להפקת סרטים אזוריים בגליל

עם התקבל התקנות החדשות ב- 2019, לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום קולנוע המאפשרות סיוע להפקת סרטים אזוריים בגליל, נפתחה בפני קרן קולנוע גליל הזדמנות היסטורית לבצע שינוי מתקן להתנהלות בשטח

קרן קולנוע גליל משתפת פעולה עם החזית הצפונית - לקידום אמנים ויוצרים בגליל ובצפון ע"ר. שיתוף הפעולה מיועד להיתמך על ידי משרד התרבות והספורט, ובהתאם לתחום התמיכה החדש המיועד לסרטים אזוריים שהוגדר ב-2019 במבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט

התמיכה והסיוע יוענקו להפקות אזוריות של סרטים ישראליים מכל הסוגים (סרטים עלילתיים באורך מלא, סרטים קצרים או סרטים תיעודיים) המתקיימות בעיקרן באזור הגליל, כמשמעותו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג- 1993

הקוורטט הניהולי לשיתוף הפעולה בין קרן קולנוע גליל לבין החזית הצפונית-לקידום אמנים ויוצרים בגליל ובצפון

ניר שילה, יו"ר קרן קולנוע גליל

ורד אוסמן, מנהלת קרן קולנוע גליל

אורי צור, יו"ר החזית הצפונית

שרה ציפרוני, מנהלת החזית הצפונית

© 2023 by Electric Films. Proudly created with Wix.com