סיוע להפקת סרטים אזוריים בגליל

עם התקבל התקנות החדשות ב- 2019, לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום קולנוע המאפשרות סיוע להפקת סרטים אזוריים בגליל, נפתחה בפני קרן קולנוע גליל הזדמנות היסטורית לבצע שינוי מתקן להתנהלות בשטח

התמיכה והסיוע של הקרן יוענקו להפקות אזוריות של סרטים ישראליים מכל הסוגים (סרטים עלילתיים באורך מלא, סרטים קצרים או סרטים תיעודיים) המתקיימות בעיקרן באזור הגליל, כמשמעותו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג- 1993

© 2023 by Electric Films. Proudly created with Wix.com