top of page
אודות

בשלהי 2016, יזמה דוקווילאג' שותפות אזורית בגליל בין הגופים החזקים הפועלים בתחום קולנוע. לימים הפכה השותפות לפורום עמיתי קולנוע גליל. בפריפריה הצפונית של ישראל, שבה פעילות בתחום הקולנוע הופכת למשימת הישרדות על בסיס יום-יומי, הניעה השותפות בינינו להעצמה, תמיכה וצמיחה של כולנו

עם התקבל התקנות החדשות ב- 2019, לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום קולנוע המאפשרות סיוע להפקת סרטים אזוריים בגליל, נפתחה בפני דוקווילאג' הזדמנות היסטורית לבצע שינוי מתקן להתנהלות בשטח

כלל הגופים והמוסדות החזקים בתחום קולנוע בגליל, פורום עמיתי קולנוע גליל, חברו לתמיכה גורפת בדוקווילאג'. בהליך שינוי מול רשם העמותות נוסדה קרן קולנוע גליל שתשמש כפלטפורמה לשינוי המיוחל ליצירת קולנוע בגליל

 

קרן קולנוע גליל החלה פעילותה בשנת 2011 כמרכז רב-תרבותי לפרויקטים תיעודיים דוקווילאג' (ע"ר). ראשית נוצרה פעילות עבור בני-נוער מהגליל המאפשרת להם התנסות ביצירת סרטים תיעודיים קצרים ובהמשך הופעלו כיתות אמן בינלאומיות, עבור סטודנטים מצטיינים לקולנוע

מאז 2014 הורחבה הפעילות עבור סטודנטים ובאמצעות משרד התרבות והמועצה לקולנוע הועברה תמיכה גם לסרטי גמר עבור סטודנטים הלומדים קולנוע וטלוויזיה בישראל. יש לנו הזכות לארח יוצרי קולנוע מהשורה הראשונה מישראל ומהעולם כמנטורים וחונכים. סרטים שנתמכים ומלווים על ידינו זוכים להוקרה והערכה רבה

קרן קולנוע גליל תמשיך ותשתף פעולה עם הגופים המקדמים את היצירה הקולנועית בגליל. תשאף לקדם את היצירה הקולנועית ואת יוצריה בישראל ובעולם, ובחזונה השאיפה להצטרף אל המעמד המוערך והמכובד של תעשיית הקולנוע העולמית

חברי הנהלת קרן קולנוע גליל

ניר שילה - יו"ר

רחל מורן – וועד מנהל

שי אמית - וועד מנהל

מור אסאל- וועד מנהל

רוז'ה תבור

ריקי בן זיכרי

חאלד אבו עלי

מיכל מטוסביץ

איתן ארבל

ורד אוסמן – מייסדת ומנהלת

 

קרן קולנוע גליל הינה עמותה רשומה ומספרה 580544997

bottom of page