top of page

אומץ לב אזרחי

צדק חברתי? מה זה בעצם? אז קודם כול זה לשים את עצמך במקומו של האחר, של החלש, של הפגוע, לגלות הזדהות עם תחושותיו ובעיקר להבין שלא משנה מה המצב היום, תמיד תוכל למצוא את עצמך בנעליו

 פרויקט המכוון אל כלל בתי הספר התיכוניים שיש בהם מגמות תקשורת/קולנוע ממחוז צפון (חיפה וצפונה). הפרויקט מניע את בני הנוער ליצירת סרטונים קצרים תחת הנושא של משילות תקינה, צדק חברתי, גזענות, מניעת אלימות בקרב בני הנוער ועוולות שיש בכוחנו להשפיע עליהם ולתקנם

דף השראה לפרויקט

קראו לכל מי שלא שילם קמצן" והתלמידים עשו שיימינג בוואטסאפ למי שלא שילם"

https://www.mako.co.il/news-israel/education/Article-5420cb160c30441004.htm

https://www.facebook.com/kan.news/posts/677361656022127/

https://13news.co.il/10news/mmnews/145385

כל ילד שלישי בישראל חווה שיימינג ברשת

החיים הסודיים של בני הנוער

 אפליקציות מיניות?, הפצת תמונות מיניות? – איך בני נוער בינם לבין עצמם יכולים להתמודד עם https://www.facebook.com/newsisrael13/videos/החיים-הסודיים-של-בני-הנוער-חלק-שלישי/340514733554381

GAME ON BABY

THE WOOD HOUSE

שיימינג ברשת-תמונה.jpg

REVOLUTION

RUDOLF

bottom of page