top of page

   2019 שיתופי פעולה-פורום עמיתי קולנוע גליל

מיזם עתודות של פורום עמיתי קולנוע גליל

במטרת המיזם לחזק ולהעצים בגליל בכל שנה מספר תחומים קולנועיים שסבלו בשנים האחרונות מחוסר של משאבים ולא רק, בעיקר

מעצם היות הגליל פריפריה. בשנת 2019 יחוזקו באמצעות פורום עמיתי קולנוע גליל שני תחומים עיקרים : האחד מכוון אל הצלמים הגליליים והתחום השני עבור בני הנוער וצעירי הגליל המתקשים לזהות באזור מקום שכדאי ללמוד/לעסוק בו בתחום הקולנוע. המיזם יעצים את צעירי האזור במטרה לצמצם בהמשך הגירה אל המרכז

פרויקט אומץ לב אזרחי  

פרויקט המכוון אל כלל בתי הספר התיכוניים שיש בהם מגמות תקשורת/קולנוע בגליל. הפרויקט מניע את בני הנוער ליצירת סרטונים קצרים תחת הנושא של משילות תקינה, צדק חברתי, גזענות, מניעת אלימות בקרב בני הנוער ועוולות שיש בכוחנו להשפיע עליהם ולתקנם

הפרויקט בהובלת קרן קולנוע גליל, בשיתוף פורום יוצרי קולנוע צפון, סינמטק ראש-פינה ובתמיכת תנועת אומ"ץ ועמותת סיל

באירוע הפתיחה של הפרויקט, השתתפו כ-200 בני נוער ממגמות קולנוע ותאטרון מכל מרחבי הגליל. הוקרן סרט ומפגש של הנוער עם יגאל גואטה שדיבר על אומץ לב, על ערכים, על הליכה עם האמת שלך ועל אהבת חינם

בסיום המפגש המרתק התייצבו הנערים והנערות                            

לסלפי עם האזרח גואטה                            

 

אחרי הפסקה קצרה הגיע לסינמטק איתי אשר מכאן דיגיטל וסיפר על דרכו בעולם הדיגיטל. אתי נתן לנערים ולנערות טיפים על איך עושים סרטים קצרים מעניינים 

קהל 4.JPG
קהל 7.JPG
יגאל גואטה 3.JPG
חייבים סלפי 2.JPG
אתי אשר 1.JPG
אתי אשר 3.JPG

פרויקטים נוספים במסגרת שיתופי פעולה במסגרת פורום עמיתי קולנוע גליל יעלו בקרוב 

bottom of page